Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đi bộ dưới nước để tìm kiếm bạn bè của bạn, làm cho nhân vật của bạn nhảy kéo chuột qua. Khi những món tiền khác sẽ tham gia các đường dây và phải xử lý tất cả, né tránh chướng ngại vật và thu thập các tính năng bổ sung mà bạn sẽ tìm thấy trên đường đi.