Under the Sea

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi bộ dưới nước để tìm kiếm bạn bè của bạn, làm cho nhân vật của bạn nhảy kéo chuột qua. Khi những món tiền khác sẽ tham gia các đường dây và phải xử lý tất cả, né tránh chướng ngại vật và thu thập các tính năng bổ sung mà bạn sẽ tìm thấy trên đường đi.