Under Construction

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt các mảnh Tetris hoàn thành như bạn có thể hình dung mỗi cấp. Kéo chuột và xoay chúng bằng cách nhấn các mảnh spacebar, sử dụng xẻng để xây dựng: gạch, với các vi phạm búa mà bạn muốn.