Undead Neighbors

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các cư dân của tòa nhà của bạn đã trở thành zombie và bạn phải thoát ra bằng cách sử dụng quyền hạn của mình để tiêu diệt chúng.