Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy xác ướp và rắn mà sống quan tài để có được đồng tiền và đá quý bạn tìm thấy.