Undead Hunter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này sẽ nhắc nhở bạn về những Bomberman nhưng với các biến thể mà cho chơi tuyệt vời. Di chuyển xung quanh màn hình với con trỏ, bắn với "Ctrl", nhấn phím cách để đặt bom và thay đổi vũ khí với các con số.