Undead End

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xe của bạn bạn bỏ lại nằm ở giữa một khu rừng đầy zombie, mục tiêu của bạn là ra khỏi đó còn sống. Hãy tìm cửa bí mật và có được vũ khí mạnh mẽ hơn để làm như vậy.