Undead End 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sống sót trong một thành phố đầy zombie bắn vào họ và tìm kiếm các đối tượng giúp bạn thoát đến một nơi an toàn hơn.