Uncharted 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cứu Chloe khỏi nanh vuốt của kẻ trộm và các thợ săn kho báu lính đánh thuê trong một thành phố bí ẩn của Nepal.