Ultra Pigpig Waddles Bounce

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xoay lợn Waddles, bạn Mabel Gravity Falls, trong một quả bóng pinball với một mục đích duy nhất: san bằng số tiền lớn hơn của thực phẩm, tốt hơn. Nhiều chất béo để nó, nhiều hơn số điểm cho bạn.