Ultra Balloon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức phim làm lại tuyệt vời này của Bubble Bobble, một cổ điển của giải trí. Đặt kẻ thù của bạn trong bong bóng và đánh họ, trong phiên bản này, bạn cũng có thể sử dụng bom bạn tìm thấy.