Ultimate Dog Racer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào một cuộc đua chó vui vẻ. Chọn con chó bạn thích, chọn các tính năng và báo chí 'Race Now' để bắt đầu. Tránh những con mèo, dăm bông, vv ... và thu thập các ngôi sao.