Ultimate Defense 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một trò chơi phòng thủ rất tốt, trong đó bạn phải đặt các loại khác nhau của các nhân vật để giết những con quái vật đã tấn công thị trấn. Sử dụng vàng bạn nhận được để có được các đối tượng và quyền hạn.