Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một trò chơi phòng thủ rất tốt, trong đó bạn phải đặt các loại khác nhau của các nhân vật để giết những con quái vật đã tấn công thị trấn. Sử dụng vàng bạn nhận được để có được các đối tượng và quyền hạn.