ultimate billiards

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy thử đặt tất cả các quả bóng trước khi thời gian chạy ra ngoài vì nếu không phát nổ. Sử dụng chuột để di chuyển các thanh và nhấp vào, bạn có thể chọn thanh điện fijándote trên.