Ufo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển con tàu như một quả bóng golf để đưa nó vào lỗ hoặc xuất cảnh, nhưng lần đầu tiên được các đối tượng vàng. Nhấp và kéo chuột theo hướng và sức mạnh mà bạn muốn khởi động.