ufo rescue

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cứu chuộc pulpits tàu của bạn, xử lý với con chuột và nếu bạn nhấp kéo dài cánh tay cơ khí để bắt chúng. Cẩn thận với các loại đá.