ufo joe

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm tàu ​​của bạn để bắt cóc những sinh vật ngoài hành tinh cho vườn thú của bạn. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn sẽ được trên trái đất, nhưng sau đó lực hấp dẫn sẽ được tăng lên bởi các hành tinh khác.