uchuwars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các tàu với chuột, bắn bằng nút trái và 'không gian' quả bom ném. Tiêu diệt kẻ thù của bạn và chiến đấu mỗi màn hình có một con tàu chính thức. Cần có thời gian để tải, kiên nhẫn.