uber pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

hồ bơi vòng này có hai quy tắc đơn giản; bạn không phải thời gian ra ngoài và không có được những quả bóng cai. Để bắt đầu bóng được đặt bất cứ nơi nào bằng cách sử dụng chuột và sử dụng các thanh trong cùng một cách.