Typing 01

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành tốc độ của bạn với bàn phím, nhấn càng nhanh càng tốt phím xuất hiện trên màn hình.