Two Wheeler

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang Atrapat @ trong một ách tắc giao thông trong thành phố, lái xe của bạn né tránh xe khác để đạt được lối ra, cẩn thận không để sụp đổ. Bạn có bốn cấp độ khó tùy thuộc vào mô hình xe đạp bạn chọn.