Two Wheeler!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe đạp của bạn thông qua các thành phố với giao thông hỗn loạn trên thế giới. Lái xe với các phím mũi tên và phanh với các phím dài, đi từ từ và cẩn thận xe và người đi bộ vì bất kỳ gợi ý bạn sẽ mất.