twins

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi cặp song sinh với trái tim để phát hành nó, vấn đề là họ di chuyển tại một thời điểm nhưng theo hướng ngược lại. Sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo và 'không gian' bắn để giết nhện.