twin power

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuyển tàu của bạn theo ba cách khác nhau, bằng cách nhấn các M'll phải bắn bom bắn laser và nếu bạn có một 'powerup' nhất định làm hai việc cùng một lúc.