Twilight Triangle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn nếu bạn muốn hôn Bella Edward hay Jacob, bạn nên đánh lạc hướng một trong hai, do đó bạn có thể hôn kia và dừng lại trước khi bạn biết điều đó.