Twilight and Rainbow Babies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc trẻ sơ sinh 'My Little Pony' thay tã của họ, cho kem hay chơi với đồ chơi thích. Bạn cũng có thể thay đổi các kiểu tóc và quần áo theo ý thích của bạn.