Turtle Odyssey 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mario nền tảng trò chơi phong cách với một con rùa biển như một diễn viên, cho biết tất cả các trò chơi trong thẩm vấn, họ giải thích các điều khiển và mục tiêu của bạn. Lấy số kim cương mà bạn yêu cầu trên mỗi màn hình.