Turtle Mega Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con rùa để thoát khỏi ác nấu ăn tất cả mọi thứ bạn đang chạy và né tránh tất cả những nguy hiểm.