Turtle Flight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con rùa để đạt được tàu vũ trụ của mình, thu thập tất cả các hoa và nhiên liệu để nạp cánh quạt của bạn. Tránh nhện và không đạt các bức tường hoặc quay trở lại để bắt đầu.