Turret Head

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bắn những người lính của kẻ thù trước khi họ giết bạn. Thay đổi vũ khí như sự cần thiết đi.