Turf War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiến tranh giữa Worms cừu phong cách. Di chuyển con trỏ đến máy tính của bạn, chọn vũ khí mà bạn muốn sử dụng và bắn bằng cách sử dụng chuột. Để xem nơi kẻ thù của bạn Click vào bản đồ ở phía trên.