turbo racer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thể chơi trong 'Đào tạo' chế độ mà bạn có thể chọn các chủng tộc hay chế độ cuộc thi "Thách thức" sẽ hoàn thành tất cả các khóa học. Nhận tích cực và tránh những điểm tiêu cực nếu chocas mất điểm.