Turbo Cyborg Ninja X

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận vượt qua tất cả những khó khăn của mỗi màn hình với các kỹ năng ninja tuyệt vời này. Sử dụng nỏ để ném dây thừng và leo lên đến nơi cao nhất.