Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các bữa ăn căng tin đã được tiết lộ, giết chúng và các máy mà làm cho họ. Chụp bằng cách sử dụng chuột, container và hộp để tìm kiếm các thẻ truy cập.