tubes mix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn phải suy nghĩ rất nhiều, tái tạo các con số trên bảng bằng cách di chuyển các mảnh khác nhau cho lưới điện. Để di chuyển bấm vào chúng và chọn mũi tên đến vị trí mong muốn.