Tsunami Wall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một bức tường với các yếu tố mà bạn nhận được trên mỗi màn hình để bảo vệ cấu trúc của các lực lượng của sóng.