Trysil Twintip

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức một trong những game thành công nhất trượt tuyết Ski Lift trong nhảy như bạn có thể làm cho tất cả các loại điên trên một số bài hát cho bạn solit @. Nhảy với các phím dài và làm thủ thuật trong không khí bằng cách sử dụng các phím mũi tên.