Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chắc chắn một trong những trò chơi hay nhất của tạo nên cho chủ nghĩa hiện thực của nó, áp dụng mascara, bóng, đỏ mặt và son môi như trong thực tế. Bạn có thể tạo trang điểm đám cưới cho một bên hoặc hàng ngày.