Truck Mania 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dẫn một trong hai xe tải và vượt quá 24 màn hình trò chơi, bạn sẽ có được ra khỏi xe trong trailer để kết thúc không bị hư hại.