Truck Loader 5

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

màn hình mới mà chứng minh khả năng lái xe cần cẩu với đó để đặt các hộp trong xe tải. Đối với điều này bạn phải kích hoạt các cơ chế, ném quả bóng và nhiều hơn nữa.