Troy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Troy đang bị tấn công bởi một đội quân của địch, bảo vệ thành phố khỏi pháo đài với sự trợ giúp của các cung thủ và binh lính và các hiệp sĩ bạn đi tạo. Viết lại lịch sử và trở thành một huyền thoại.