Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý kinh doanh bán kem trong thành phố tạo ra công thức kết hợp hương vị và phong phú bán kem của bạn ở các vị trí khác nhau trên bãi biển, đại học hoặc trong một trung tâm mua.