Troollez

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó dẫn đến dòng kết thúc vàng cần thiết trên mỗi màn hình, bắt đầu với chỉ một toa xe và khi bạn kiếm tiền có thể mua nhiều hơn hoặc tốt hơn các tính năng.