Trolls Rage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Orc đã nổi dậy chống lại kẻ bắt cóc mình chán với rất nhiều đơn đặt hàng và bị bắt giam. Chiến đấu chống lại một đội quân người lùn để thoát khỏi ngôi làng của họ.