troglodite

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hang hướng dẫn thông qua các hang động như bạn có thể trong khi tránh những bóng ma sống ở đó. Thu thập đá quý để mở các cánh cửa và di chuyển đến cấp độ tiếp theo là tốt.