TrixRide

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận được sự động viên trượt băng tốt nhất trong khu phố làm tất cả các loại thủ thuật. Bạn có một cách để thực hành trước khi đi vào cạnh tranh.