Trickmaster Funky

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận điểm bằng cách thực hiện thủ thuật với hội đồng quản trị của bạn và thu thập các quả bóng màu đỏ xuất hiện. Bạn di chuyển với chuột và nhấn tích lũy sức mạnh cho cú nhảy.