Trick Hoops Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có thể chụp giỏ trong các thủ đoạn bình thường hoặc làm bằng cách nhấp vào biểu tượng, nếu bạn encestas với một mẹo đối thủ của bạn sẽ làm như vậy và ghi bàn hoặc mất chế độ điểm. Và nếu đối thủ của bạn mà thương hiệu nên làm như vậy.