Tribal Girl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dress cô gái này là một chiến binh Ấn Độ xác thực, chọn kiểu tóc và làm cho cô lập với sơn chiến tranh điển hình.