Trial Bike Pro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lựa chọn giữa hai xe đạp với các đặc tính khác nhau để tham gia trong một thử nghiệm Championship. Hãy cố gắng giữ sự cân bằng vượt qua những trở ngại khó khăn của mỗi cấp.