Tree Fender

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ cây của sự sống khỏi bị tấn công bởi những người đàn ông đá sử dụng thanh kiếm của bạn và đặt tháp quốc phòng tại các điểm chiến lược cho trang bìa.